maanantai 19. lokakuuta 2015

Hopscotch-ohjeet suomeksiCreate - Luo (uusi)
What do you want to make? - Mitä haluat tehdä?
Blank Project - Tyhjä projekti


Drafts - Luonnokset
Published - Julkaistut
Favourites - Suosikit


Edit - Muokkaa
Play - Toista
Publish - Julkaise


Add a new rule - Lisää uusi sääntö
Drag a block in here - Vedä (koodi)palikka tähän


When - Kun

the play button is tapped - play-nappia painetaan
character is tapped - hahmoa painetaan
iPad is tapped - iPadia painetaan

more - lisää

___ is tapped - ___ painetaan
___ is pressed - ___ pidetään painettuna
___ bumbs ___ - ___ törmää ___
___ is touching ___ - ___ koskettaa ___
iPad is tilted right - iPadia kallistetaan oikealle
iPad is tilted left - iPadia kallistetaan vasemmalle
iPad is tilted up - iPadia kallistetaan ylös
iPad is tilted down - iPadia kallistetaan alas
iPad detects a loud noise - iPad havaitsee kovan äänen
iPad is shaken - iPadia ravistellaan
___ is swiped right - ___ pyyhkäistään oikealle
___ is swiped left - ___ pyyhkäistään vasemmalle
___ is swiped up - ___ pyyhkäistään ylös
___ is swiped down - ___ pyyhkäistään alas
___ equals ___ - ___ on yhtä suuri kuin ___
___ not equals ___ - ___ ei ole yhtä suuri kuin ___ 
___ smaller than ___ - ___ on pienempi kuin ___
___ bigger than ___ - ___ on suurempi kuin ___


My Abilities - Minun kykyni

Name your new ability - Nimeä uusi kykysi

cancel - peruuta
create - luo


Movement - Liike

Move Forward - Liiku eteenpäin
Flip - Käännä toisinpäin
Turn - Käännä
Turn ___ Degrees - Käännä ___ astetta
Set Position - Aseta paikkaan
Change X by - Muuta X-sijaintia
Change Y by - Muuta Y-sijaintia
Set Speed - Aseta nopeus
Set Angle - Aseta kulma
Set Angle from Bottom of Device in Degrees - Aseta kulma laitteen alareunasta asteina


Drawing - Piirtäminen

Leave a Trail - Jätä viiva
Leave a Trail Color ___ Width ___ - Jätä viiva väri ___ paksuus___
Move Forward - Liiku eteenpäin
Change Trail Color - Muuta viivan väri
Change Trail Width - Muuta viivan paksuus
Clear - Tyhjennä piirroksista


Looks & Sounds - Ulkonäkö ja äänet

Grow by - Suurenna
Grow by ___ Percent - Suurenna ___ prosentilla
Shrink by - Pienennä
Shrink by ___ Percent - Pienennä _ prosentilla
Set Size - Aseta koko
Set Size Percent - Aseta koko prosentteina
Start Sound - Aloita ääni
Start Sound ___ and Wait ___ Milliseconds - Aloita ääni ___ ja odota ___ millisekuntia
Set Invisibility - Aseta näkymättömyys
Set Invisibility Percent - Aseta näkymättömyys prosentteina
Bring to Front - Tuo eteen
Send to Back - Vie taakse
Set Text - Aseta teksti
Set Text to ___ Color ___ - Aseta tekstiksi ___ väri ___
New Text - Uusi teksti
Change Pose - Vaihda asentoa


Values - Arvot

Set Value - Aseta arvo
Set Value ___ to ___ - Aseta arvo ___ ___ :ksi
Increase Value - Suurenna arvoa
Increase Value ___ by ___ - Suurenna arvoa ___ ___ :lla


Control Flow - Hallintakomennot

Check Once If - Tarkista kerran onko
Check Once if - Tarkista kerran onko
End - Loppu
Repeat - Toista
Repeat Times ___ - Toista ___ kertaa
End - Loppu
Check If Else - Tarkista onko muuten
Check Once If - Tarkista kerran onko
Else - Muuten
End - Loppu
Repeat Forever - Toista loputtomasti
Repeat Forever - Toista loputtomasti
Drag a block in here - Vedä (koodi)palikka tähän
End - Loppu
Wait - Odota
Wait ___ Milliseconds - Odota ___ millisekuntia
Create a Clone - Kloonaa hahmo
Create a Clone of This Character - Kloonaa tämä hahmo


Calculator - Laskin

random - satunnainen


Values - Arvot

+ New Value - Lisää uusi arvo
Name your new value - Nimeä uusi arvo

cancel - peruuta
done - valmis


width - leveys
height - korkeus
tilt up % - kallistus ylös prosentteina
tilt down % - kallistus alas prosentteina
tilt left % - kallistus vasemmalle prosentteina
tilt right % - kallistus oikealle prosentteina
last touch x - viimeksi koskettu x-sijainti
last touch y - viimeksi koskettu y-sijainti
Length - Pituus


rotation - asennon kulma asteina
x position - x-sijainti
y position - y-sijainti
invisibility as a % - näkymättömyys prosentteina
size as a % - koko prosentteina
speed - nopeus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti